top of page

Performing artist- esiintyvä taiteilija

Would you lik to have a performing artist in your event? Just ask and we can plan together which kind of performance would be the best possible option to your event and the space available. 

Haluaisitko esiintyvän taiteilijan tapahtumaasi? Kysy rohkeasti ja voimme suunnitella yhdessä minkälainen ohjelmanumero olisi paras mahdollinen tapahtumasi teeman ja tilan huomioon ottaen. 

Event planning- tapahtuman suunnittelu

Would you like to have that extra WOW factor in your event but can´t think what it could be? Or you have an idea but don´t know if it is realistic to organize. Or just need an extra producer for your event and more hands on the deck. As a producer and as an artist, I am happy to collaborate with all your (even crazy) ideas! In collaboration with my company Art Move Store we can also take care of the decorations and the theme of your event. 

Haluaisitko ylimääräisen WOW elementin tapahtumaasi, mutta et keksi mikä se voisi olla? Tai onko sinulla idea mutta ei aavistustakaan onko sen toteuttaminen realistista? Tai tarvitset hetkellistä organisointiapua ja lisäkäsiä tapahtumasi pyörittämiseen. Sekä tuottajana, että esiintyjänä annan ammattitaitoni mielellään käyttöösi ja voimme tehdä (hulluimmistakin) ideoistasi totta! Yritykseni Art Move Storen kautta voimme myös hoitaa tapahtumasi somistuksen ja tematisoinnin. 

show host- juontaja

Or do you need a professional show host  with language skills for your event? Be careful, this show host can also pull a circus trick from her sleeve;)

Tarvitsetko ammattimaista ja kielitaitoista juontajaa tapahtumallesi? Ole varovainen, tämä tapahtuma- emäntä saattaa joskus vetäistä hihastaan myös jonkun sirkustempun;)

Microphone
bottom of page